Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Suurimmalle osalle asunnon hankinta on tälläkin hetkellä ajankohtaista heti
kun sopiva asunto löytyy

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 42-43/2022)

Selvitimme tuoreessa Markkinapulssi tutkii -kyselyssä, miten vuokra- tai asumisoikeusasunnon hankintaa suunnittelevat arvioivat vallitsevan tilanteen (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttavan heidän asunnonvaihtosuunnitelmiinsa. Aiempaa useammalla vallitseva tilanne vaikuttaa jollain tavalla suunnitelmiin. Kuitenkin edelleen suurimmalle osalle asunnon hankintaa suunnittelevista hankinta on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy.

Vuokra-asunnon hankkimista jollain aikavälillä suunnitteli nyt 67 % vastaajista ja asumisoikeusasunnon hankkimista 11 %. Vuokra-asunnon hankintaa suunnitteli nyt vähän harvempi kuin maaliskuussa. Asunnon hankintaa suunnittelevista 54 prosentille hankinta on tälläkin hetkellä ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy. Vähän aiempaa useammalle hankinta on ajankohtaista vasta seuraavan vuoden aikana eikä jo seuraavan puolen vuoden aikana.

Aiempaa useampi arvioi, että vallitseva tilanne (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttaa heidän asunnonvaihtosuunnitelmiinsa. Nyt 20 % asunnon hankintaa suunnittelevista arvioi vallitsevan tilanteen vaikuttavan suunnitelmiin, kun maaliskuussa vain 5 % arvioi Venäjän hyökkäyksen ja sen seurausten vaikuttavan suunnitelmiin. Lisäksi 19 % arvioi tilanteen ehkä vaikuttavan (maaliskuussa 8 %). Eniten vallitsevalla tilanteella arvioivat olevan vaikutusta alle 35-vuotiaat ja vähiten 65 vuotta täyttäneet.

Vastaajilta, jotka arvioivat vallitsevalla tilanteella olevan kyllä tai ehkä vaikutusta heidän suunnitelmiinsa, kysyttiin myös millä tavalla. Mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin edullisemman vuokra-asunnon tai asumisoikeusasunnon etsimisenä (49 %), energiatehokkaalla lämmitysmuodolla varustetun asunnon etsimisenä (26 %) ja asunnonvaihdon siirtämisenä myöhemmäksi (20 %). Energiatehokas lämmitysmuoto korostuu eniten omakotitaloa etsivillä sekä useammin myös rivi-, pari- ja erillistaloasuntoa etsivillä.

Pyysimme asunnon hankintaa suunnittelevia myös miettimään, onko nykyinen tilanne vaikuttanut siihen, miten he toimivat asunnonvaihdon eri vaiheissa. Tulosten perusteella suurin osa on nykyisessäkin tilanteessa valmis etenemään asunnonvaihdossa. Epävarmojen osuus on kuitenkin kasvanut vähän maaliskuuhun verrattuna.

Asunnon hankintaa suunnittelevista (suluissa maaliskuu 2022 luvut):

• 74 % on etsinyt asuntoa entiseen tapaan tai aktiivisemmin (82 %)
• 64 % on käynyt tai voisi käydä asuntoesittelyissä (66 %)
• Vuokra-asuntoa etsivistä 70 % on valmis tekemään vuokrasopimuksen (75 %)
• Asumisoikeusasuntoa etsivistä 50 % on valmis tekemään asumisoikeussopimuksen (59 %)

Vuokra-asuntoa etsivistä 47 % kokee sopivan asunnon löytämisen olevan nytkin hankalaa. Hankalimmaksi löytämisen kokevat isoa asuntoa, erityisesti 4-5h+k kokoista etsivät, mutta myös jo 3h+k kokoista etsivät. Myös sopivan rivi-/paritaloasunnon tai omakotitalon löytäminen on hankalampaa kuin kerrostaloasunon.

Markkinapulssi tutkii -kyselyt selvittävät Vuokraovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 9. kysely toteutettiin 17.-31.10.2022 ja siihen vastasi 1 367 Vuokraovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.