Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Suurimmalla osalla Venäjän hyökkäys ei vaikuta asunnonvaihtosuunnitelmiin

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 12-14/2022)

Selvitimme tuoreessa Markkinapulssi tutkii -kyselyssä, miten asunnon hankintaa suunnittelevat arvioivat Venäjän hyökkäyksen vaikuttavan heidän asunnonvaihto suunnitelmiinsa. 82 % arvioi, ettei asialla ole vaikutusta heidän suunnitelmiinsa. Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin 23.3.-4.4.2022, jolloin Venäjän hyökkäyksen alkamisesta oli kulunut noin kuukausi aikaa. Kyselyyn vastasi 1 536 satunnaisesti poimittua Vuokraovi.comin kävijää.

Vastaajista 72 % suunnitteli vuokra-asunnon hankkimista ja 10 % asumisoikeusasunnon hankkimista. Asunnon hankinta-aikeet ovat pysyneet korkealla tasolla, ja asunnon hankinta on entistä useammalle ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy.

Asunnon hankintaa suunnittelevista 82 % arvioi, ettei Venäjän hyökkäyksellä ja sen seurauksilla ole vaikutusta heidän asunnonvaihto suunnitelmiin. 5 % vastaajista arvioi tilanteen vaikuttavan ja 8 % ehkä vaikuttavan. 6 % ei osannut sanoa. Kaikkein vähiten vaikutusta tilanteella arvioivat olevan alle 35-vuotiaat.

Vastaajilta, jotka arvioivat Venäjän hyökkäyksellä olevan kyllä tai ehkä vaikutusta heidän suunnitelmiinsa, kysyttiin myös millä tavalla. Mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin edullisemman vuokra-asunnon tai asumisoikeusasunnon etsimisenä (31 %), asunnonvaihdon siirtämisenä myöhemmäksi (18 %) tai asunnonvaihdon nopeuttamisena (18 %).

Pyysimme asunnon hankintaa suunnittelevia myös miettimään, onko nykyinen tilanne vaikuttanut siihen, miten he toimivat asunnonvaihdon eri vaiheissa. Tulosten perusteella suurin osa on nykyisessäkin tilanteessa valmis etenemään asunnonvaihdossa. Kysyimme kaksi vuotta sitten samaa, kun koronapandemia oli juuri alkanut. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen ollaan nyt valmiimpia etenemään asunnonvaihdossa ja tekemään vuokrasopimuksen tai asumisoikeussopimus.

Suurin osa asunnon hankintaa suunnittelevista on nykyisessä tilanteessa:

 – jatkanut asunnon etsimistä entiseen tapaan tai aktiivisemmin (82 %)

– halukas käymään asuntoesittelyssä (66 %)

– valmis tekemään vuokrasopimuksen (vuokra-asuntoa etsivistä 75 %) tai asumisoikeussopimuksen (asumisoikeusasuntoa etsivistä 59 %)

Lähes puolet vuokra-asuntoa etsivistä kokee sopivan vuokra-asunnon löytämisen hankalaksi. Hankalana pitäneiden osuus on kasvanut viime vuodesta (nyt 49 %, vuosi sitten 43 %). Vain 6 % kokee löytämisen helpoksi. Hankalimmaksi löytämisen kokevat isoa asuntoa, erityisesti 4-5h+k kokoista etsivät, mutta myös jo 3h+k kokoista etsivät. Myös sopivan rivi-/paritaloasunnon tai omakotitalon löytäminen on hankalampaa kuin kerrostaloasunnon.

Markkinapulssi-kyselyt selvittävät Vuokraovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 8. kysely toteutettiin 23.3.-4.4.2022 ja siihen vastasi 1 536 Vuokraovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.