Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Sopivan vuokra-asunnon saaminen tuntuu vaikealta, vaikka tarjontaa on normaalia enemmän

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 44/2020)

Vuokraovi.comin käyttö on jatkunut vilkkaana myös syksyllä. Viikolla 44 Vuokraovi.comissa vieraili yli 300 000 käyttäjää (lähde: Google Analytics)

Tuoreen Markkinapulssi tutkii -käyttäjäkyselymme tulokset kertovat, että poikkeuksellinen tilanne on saanut monet suunnittelemaan asunnonvaihtoa ja sopivan vuokra-asunnon saaminen koetaan hankalaksi, vaikka tarjontaa on normaalia enemmän. Kysely toteutettiin 29.10.-3.11.2020 ja siihen vastasi 1 083 Vuokraovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vastaajista 76 % suunnitteli vuokra-asunnon hankkimista ja 8 % asumisoikeusasunnon hankkimista. Asunnon hankkiminen on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy 54 prosentille asunnon hankintaa suunnittelevista. Elokuuhun verrattuna asunnon hankkiminen on nyt hieman useammalle ajankohtaista seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana.

Vuokra- tai asumisoikeusasunnon hankintaa suunnittelevista 20 % harkitsee myös asunnon ostamista vaihtoehtona. Useammin ostamista harkitsevat jo ennestään sekä vuokra- että asumisoikeusasuntojen tarjonnasta sopivaa asuntoa etsivät. Heistä 37 % harkitsee myös ostamista.

Lähes kolmannes asunnon hankintaa suunnittelevista kertoo kuluvan vuoden poikkeuksellisen tilanteen saaneen suunnittelemaan asunnonvaihtoa. Kysyimme kaikilta asunnon hankintaa suunnittelevilta lisäksi, että onko kuluvan vuoden poikkeuksellinen tilanne vaikuttanut siihen, millaista asuntoa he etsivät. 55 prosentilla poikkeuksellinen tilanne ei ole vaikuttanut ja 42 prosentilla on jollakin tavalla vaikuttanut. 

Yleisimmät vaikutukset ovat olleet:

Hankalinta vuokra-asuntoa etsiville on löytää vuokraltaan ja sijainniltaan sopiva asunto. Kysyimme vuokra-asuntoa etsiviltä myös, onko sopivan vuokra-asunnon saaminen heidän mielestään hankalaa. 16 prosentin mielestä sopivan vuokra-asunnon saaminen on erittäin hankalaa ja 48  prosentin mielestä melko hankalaa. Viime syksyyn verrattuna entistä harvempi kertoo nyt sopivan vuokra-asunnon saamisen olevan erittäin hankalaa.

Yleisimmät syyt vuokra-asunnon saamisen hankaluudelle olivat avointen perusteluiden mukaan: