Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Tarjonnan kasvu ei ole tuonut helpotusta sopivan asunnon löytymiseen

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 12/2021)

Lanseerasimme viime vuonna Markkinapulssi-kyselyt, joiden avulla selvitimme Vuokraovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita poikkeustilanteessa. Jatkoimme kyselyitä myös tänä vuonna ja järjestyksessään kuudes kysely toteutettiin ajalla 23. – 29.3.2021. Kyselyyn vastasi 1 394 Vuokraovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vastaajista 76 % suunnitteli vuokra-asunnon hankkimista ja 9 % asumisoikeusasunnon hankkimista. Asunnon hankkiminen on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy 51 prosentille asunnon hankintaa suunnittelevista. Edelliseen kyselyyn verrattuna hieman useammalle hankinta on ajankohtaista seuraavan puolen vuoden aikana.

18 % asunnon hankintaa suunnittelevista sanoi, että koronan aiheuttamat poikkeukselliset olot ovat saaneet heidät suunnittelemaan asunnonvaihtoa.

Kysyimme myös, onko koronan aiheuttamat poikkeukselliset olot vaikuttaneet siihen, millaista asuntoa etsii. 65 % asunnon hankintaa suunnittelevista ilmoitti, että poikkeusolot eivät ole vaikuttaneet ja kolmannes vastaajista kertoi, että tilanne on jollain tavalla vaikuttanut etsittävän asunnon kriteereihin.

Yleisimmin tilanne on vaikuttanut siten, että etsitään vuokraltaan edullisempaa asuntoa, isompaa asuntoa, asuntoa lähempää palveluita ja liikenneyhteyksiä, parvekkeellista asuntoa tai rauhallisella ja turvallisella sijainnilla olevaa asuntoa.

Vuokra-asuntojen tarjonta on ollut kasvussa jo pitkään, mutta siitä huolimatta jopa 43 prosenttia vuokra-asuntoa hakevista kokee, että sopivan vuokra-asunnon löytäminen on hankalaa. Vain 8 % kokee löytämisen helpoksi.

Suurin osa etsii kerrostaloasuntoa, mutta reilusti yli puolet etsii myös rivi-, pari- tai erillistaloasuntoa ja vajaa viidennes omakotitaloa. Yleisimmin etsitään kaksiota ja toiseksi yleisimmin kolmiota.

Vaikeinta vuokra-asuntoa etsiville on löytää vuokraltaan ja sijainniltaan sopiva asunto. Erityisen vaikeaksi koetaan kombinaatio, jossa sijainti ja kunto ovat hyvät, mutta vuokra ei kipua liian korkealle. Erityisesti pääkapunkiseudulla on vaikeaa löytää vuokraltaan sopivaa vuokra-asuntoa.

Katsoimme lopuksi ketkä kokivat useammin sopivan vuokra-asunnon löytymisen hankalaksi: