Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Asunnonetsijät valmiita etenemään
myös poikkeustilanteessa

Pidämme nyt erityisen herkästi silmällä poikkeustilanteen vaikutuksia asuntomarkkinoihin seuraamalla Vuokraovi.comin tarjoamaa kattavaa dataa kysynnästä ja tarjonnasta sekä palvelumme käytöstä. Tämän lisäksi teimme myös käyttäjäkyselyn, jossa selvitimme, kuinka valmiita vuokra- tai asumisoikeusasunnon hankintaa suunnittelevat ovat etenemään asunnonvaihtopolulla nyt poikkeusaikana. Kysely toteutettiin 16.-20.4.2020 ja siihen vastasi 1 495 Vuokraovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vastaajista 80 % suunnitteli vuokra-asunnon ja 9 % asumisoikeusasunnon hankkimista. Tulosten perusteella isolle osalle asunnon hankinta on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy, myös nykyisessä poikkeustilanteessa. Vain kuusi prosenttia kertoi lykkäävänsä asunnon hankintaa poikkeustilan jälkeiseen aikaan.

Milloin asunnon hankkiminen on sinulle ajankohtaista?

Vastaajat: asunnon hankintaa suunnittelevat, n=1209

Pyysimme asunnon hankintaa suunnittelevia miettimään, onko poikkeustilanne vaikuttanut heidän kohdallaan tapaan, jolla he toimivat asunnonvaihdon eri vaiheissa. Vastaukset olivat valoisia ja niiden perusteella asunnonetsijät ovat myös poikkeustilanteessa valmiita etenemään asunnonvaihtopolullaan.

Tulosten perusteella suurin osa on:

– jatkanut asunnon etsimistä vähintään entiseen tapaan (80 %) 

– valmis osallistumaan yksityis- tai etäesittelyyn (67 %)

– valmis tekemään vuokrasopimuksen (vuokra-asuntoa etsivistä 69 %) tai asumisoikeussopimuksen (asumisoikeusasuntoa etsivistä 54 %)

Mieti, onko poikkeustilanne vaikuttanut kohdallasi tapaan, jolla toimit asunnonvaihdon eri vaiheissa. Miten toimit nykyisessä poikkeustilanteessa?

Asunnon etsiminen

Vastaajat: asunnon hankintaa suunnittelevat, n=1209

Asuntoesittelyyn osallistuminen

Vastaajat: asunnon hankintaa suunnittelevat, n=1209

Vuokrasopimuksen tekeminen

Vastaajat: asunnon hankintaa suunnittelevat, n=1191

Asumisoikeussopimuksen tekeminen

Vastaajat: asumisoikeusasunnon hankintaa suunnittelevat, n=134