Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Tärkeimmät vuokra-asunnon
valintaperusteet tällä hetkellä

Uusinta tietoa Vuokra-asuminen 2022 -tutkimuksesta

Vuokraovi.com tiedote – vk 21 toukokuu 2022

Poimintoja markkinatilastoista*

Kevään myötä yhteydenottojen määrä nousi huhtikuussa +4 % viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Edelliseen kuukauteen verrattuna (3/2022) yhteydenottojen määrä oli -4 % alhaisempi. Uusien rekisteröityneiden määrä on pysynyt hyvin samalla tasolla koko vuoden ja 2019 huhtikuuhun verrattuna noussut +25 %. Myös kohteiden määrä on pysynyt korkealla, ja poistuneiden kohteiden määrä oli huhtikuussa 2022 +15 % korkeampi vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.

* Kaksi viimeisintä vuotta ovat olleet kaikinpuolin poikkeuksellisia, mikä näkyy myös markkinatilastoissa. Tämän vuoksi olemme päättäneet verrata nykyisiä tilastoja mahdollisuuksien mukaan myös edelliseen normaaliin, eli vuoden 2019 lukuihin. Näin saamme realistisemman kuvan nykytilanteesta. Seuraamme markkinatilannetta edelleen herkillä antureilla Venäjän hyökkäyksen myötä.

Lähde: Vuokraovi.com huhtikuu 2019/2021/2022

Hinta-laatusuhde sekä vuokran suuruus tärkeimmät perusteet sopivan vuokra-asunnon valinnassa

Tuorein Vuokra-asuminen -tutkimuksemme on valmistumassa, mutta kurkistimme jo tässä vaiheessa onko vuokra-asunnon valintaperusteisiin tullut muutoksia edelliseen tutkimukseen (2020) verrattuna. Pyysimme tutkimukseen osallistuneita valitsemaan mikä asia vaikuttaa kaikkein eniten vuokra-asunnon valintapäätökseen. Annetuista vastausvaihtoehdoista sai valita vain yhden vaihtoehdon, ja useammin vaikuttaviksi tekijöiksi valittiin asunnon hinta-laatusuhde ja vuokran suuruus.

Sysäys vuokra-asunnon etsimiseen on yleisimmin tullut tilantarpeesta (24 %), tarpeesta edullisemmalle vuokralle (23 %) ja tyytymättömyydestä vanhaan asuntoon (21 %). Tulokset olivat vuoden 2020 tutkimustuloksiin verrattuna hyvin samankaltaiset, mutta tyytymättömyys asuinalueeseen / halu asuinalueen vaihtoon on noussut vuoden 2020 tuloksiin verrattuna (21 % vs. 14 %).

Pyysimme vuokra-asuntoa etsiviä myös arvioimaan erilaisia vuokra-asuntovaihtoehtoja ja mitkä asuntoon, taloyhtiöön, asuinalueeseen ja vuokrasopimukseen kokonaisuutena liittyvät asiat ovat tärkeitä valintaperusteita. Edellisen tutkimuksen (2020) tulokset suluissa.

TOP 10 -valintaperusteina nousi esiin:

Jaottelimme valintaperusteet vielä erikseen asuntoon & taloyhtiöön, asuinalueeseen sekä vuokrasopimukseen liittyviin valintaperusteisiin, ja teimme kaikista erilliset TOP 5 -listat.

Ota listat käyttöösi seuraavien vuokrailmoitusten laatimisen yhteydessä ja huolehdi, että tärkeimpinä pidetyt seikat tulevat selkeästi ja laadukkaasti esille ilmoituksessasi. Kuvat kertovat monista asioista parhaiten, joten panosta lisäksi niihin. Kun tärkeimpiin asioihin on panostettu ilmoitusta laadittaessa, palvelee vuokrailmoitus asunnonetsijää kaikista parhaiten.

Asuntoon ja taloyhtiöön 
liittyen

Asuinalueeseen liittyen

Vuokrasopimukseen liittyen

Laaja Vuokra-asuminen -tutkimuksemme toteutettiin pop up -kyselynä 6.–17.5.2022 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 802 satunnaisesti poimittua  Vuokraovi.comin kävijää.

Asuntojen vuokrat Helsingissä: yksiöiden keskivuokrissa huimat erot

Tilastokeskuksen mukaan jo noin puolet Helsingin asuntokunnista asuu vuokralla. 

Data-analyytikkomme Niina Matikainen päätti pöyhiä Vuokraovi.comin dataa ja katsoa mikä on Helsingin vuokra-asuntojen keskivuokra yksiöissä, kaksioissa sekä kolmioissa ja kuinka vuokrien taso eroaa Helsingin eri alueilla.

Katso kätevien karttojen avulla miten neliövuokrat eroavat Helsingin eri alueilla.

Seuraavaksi Niina paneutuu vuokrien tasoon Tampereen eri alueilla.

Pääset lukemaan mielenkiintoisen jutun täältä.

Helsingin yksiöiden neliövuokrat postinumeroalueittain

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: