Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Vallitsevan tilanteen arvioidaan vaikuttavan vähemmän asunnon myynti- kuin ostosuunnitelmiin

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 23–24/2022)

Selvitimme tuoreessa Markkinapulssi tutkii -kyselyssä, miten asunnon ostoa ja myyntiä suunnittelevat arvioivat vallitsevan tilanteen (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttavan heidän osto- ja myyntisuunnitelmiinsa. Asunnon myymistä suunnittelevat arvioivat useammin, ettei vallitsevalla tilanteella ole vaikutusta heidän suunnitelmiinsa kuin mitä asunnon ostamista suunnittelevat arvioivat.

Vastaajista 46 % suunnitteli omistusasunnon ostamista, 17 % loma-asunnon ostamista ja 12 % sijoitusasunnon ostamista. Omistusasunnon ostoaikeet olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten kesäkuussa. Myös loma-asunnon osalta oltiin lähes viime vuoden takaisella tasolla, mutta sijoitusasunnon osalta oltiin alimmalla tasolla kahden vuoden seurantajaksolla. Asunnon myymistä suunnitteli 29 % vastaajista ja myyntiaikeet jopa kasvoivat hieman viime vuoden kesäkuusta.

Omistusasunto ollaan edelleen ostamassa heti kun oikea asunto vain löytyy. Sijoitusasunnon ostamisen ajankohdassa on nähtävissä siirtymistä eteenpäin ja aikaisempaa useammin ostoa suunnitellaan vasta yli vuoden päästä. Asunnon myynti on edelleen isolle osalle ajankohtaista lähiaikoina tai uuden asunnon löydyttyä. Aikaisempaa suurempi osa aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Eniten vallitseva tilanne (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) näyttäisi vaikuttavan loma-asunnon ostosuunnitelmiin. Omistusasuntojen kohdalla puolestaan vaikutusta näyttäisi olevan vähemmän myynti- kuin ostosuunnitelmiin. Vallitsevalla tilanteella arvioitiin nyt olevan enemmän vaikutusta osto- ja myyntisuunnitelmiin kuin Ukrainan kriisillä ja sen seurauksilla maaliskuussa 2022.

Asunnon ostoa suunnittelevista 19 % arvioi vallitsevan tilanteen (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttavan ja 31 % ehkä vaikuttavan asunnon ostosuunnitelmiin. 44 % vastaajista arvioi, ettei valitsevalla tilanteella ole vaikutusta. 6 % ei osannut sanoa.

Asunnon myymistä suunnittelevista 15 % arvioi vallitsevan tilanteen vaikuttavan ja 25 % ehkä vaikuttavan asunnon myyntisuunnitelmiin. 55 % vastaajista arvioi, ettei valitsevalla tilanteella ole vaikutusta. 4 % ei osannut sanoa.

Loma-asunnon ostoa suunnittelevista 25 % arvioi vallitsevan tilanteen vaikuttavan ja 34 % ehkä vaikuttavan loma-asunnon ostosuunnitelmiin. 36 % vastaajista arvioi, ettei valitsevalla tilanteella ole vaikutusta. 5 % ei osannut sanoa.

Eniten vallitsevalla tilanteella arvioivat olevan vaikutusta asunnon ostosuunnitelmiin alle 45-vuotiaat ja vähiten 65 vuotta täyttäneet. Myyntisuunnitelmiin eniten vaikutusta arvioivat olevan alle 35-vuotiaat ja vähiten 65 vuotta täyttäneet. Loma-asuntojen ostamiseen puolestaan eniten vaikutusta alle 45-vuotiailla ja vähiten 55 vuotta täyttäneillä.

Vastaajilta, jotka arvioivat vallitsevalla tilanteella olevan kyllä tai ehkä vaikutusta heidän suunnitelmiinsa, kysyttiin myös millä tavalla. Asunnon ostamista suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin ostamisen siirtämisellä myöhemmäksi (44 %), asumiskustannuksiltaan edullisemman asunnon etsimisenä (41 %) ja myyntihinnaltaan edullisemman asunnon etsimisenä (37 %). Myymistä suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin myynnin siirtämisellä myöhemmäksi (40 %), mutta osalla (26 %) myös myynnin nopeuttamisena. Loma-asunnon ostoa suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin ostamisen siirtämisellä myöhemmäksi (40 %), myyntihinnaltaan edullisemman loma-asunnon etsimisenä (31 %) ja ylläpitokustannuksiltaan edullisemman loma-asunnon etsimisenä (22 %).

Pyysimme asunnon ostoa suunnittelevia myös miettimään, onko vallitseva tilanne (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttanut siihen, miten he toimivat asunnonvaihdon eri vaiheissa. Tulosten perusteella suurin osa asunnon ostamista suunnittelevista on nykyisessäkin tilanteessa valmis etenemään asunnonvaihtopolulla. Maaliskuussa 2022 pyysimme vastaajia miettimään, miten he toimivat silloin eri vaiheissa Ukrainan kriisin alettua. Verrattuna maaliskuun tilanteeseen nyt kuitenkin vähän useampi ei ole valmis etenemään asunnonvaihdon kaikissa vaiheissa.  

Suurin osa asunnon ostamista suunnittelevista on nykyisessä tilanteessa (suluissa maaliskuun 2022 luvut):

– jatkanut asunnon etsimistä entiseen tapaan tai aktiivisemmin 75 % (80 %)

– halukas käymään asuntoesittelyssä 67 % (70 %)

– valmis käymään lainaneuvotteluja ja ottamaan asuntolainaa 50 % (54 %) tai ei tarvitse lainaa 28 % (26 %)

– valmis tekemään tarjouksen 65 % (70 %)

– valmis tekemään asuntokaupat 60 % (64 %)

 

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä >

Markkinapulssi-kyselyt selvittävät Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 15. kysely toteutettiin 9.–20.6.2022 ja siihen vastasi 2 676 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: