Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Vallitsevan tilanteen arvioidaan nyt vaikuttavan aiempaa enemmän asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 37–39/2022)

Selvitimme Markkinapulssi tutkii -kyselyssä, miten asunnon ostoa ja myyntiä suunnittelevat arvioivat vallitsevan tilanteen (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttavan heidän osto- ja myyntisuunnitelmiinsa. Aiempaa useammalla vallitseva tilanne vaikuttaa jollain tavalla osto- ja myyntisuunnitelmiin. Ostosuunnitelmiin vaikutusta arvioidaan olevan enemmän kuin myyntisuunnitelmiin. Aitoon tarpeeseen asuntoa kuitenkin etsitään tilanteesta huolimatta ja suurin osa on vallitsevassa tilanteessakin valmis etenemään asunnonvaihdossa aina asuntokaupoille asti.

Omistusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnitteli nyt 42 % vastaajista. Ostoaikeissa oli nähtävissä selvää laskua verrattuna aikaisempiin kyselykierroksiin. Ostamista suunnittelevien osuus oli nyt alimmallaan mitä se on ollut huhtikuusta 2020 alkaen toteutetuissa Markkinapulssi-kyselyissä.

Omistusasunnon ostamisen ajankohta on osalla siirtymässä myöhemmäksi. Aiempaa harvemmalla ostaminen on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy ja aiempaa useampi suunnittelee ostamista myöhemmin kuin seuraavan vuoden aikana.

Omistusasunnon myymistä jollain aikavälillä suunnitteli 29 % vastaajista. Myyntiaikeet ovat pysyneet samalla tasolla maaliskuun 2021 kyselykierroksesta lähtien. Myös omistusasunnon myymisen ajankohdassa on nähtävissä siirtymistä myöhemmäksi. Aiempaa useammalle myyminen on ajankohtaista vasta yli vuoden päästä.

Sijoitusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnitteli 14 % vastaajista. Sijoitusasunnon ostoaikeet ovat pysyneet, mutta senkin ajankohta on aiempaa useammalla siirtynyt yli vuoden päähän.

Aiempaa useampi arvioi, että vallitseva tilanne (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttaa heidän asunnon ostosuunnitelmiinsa. Nyt 29 % asunnon ostoa suunnittelevista arvioi vallitsevan tilanteen vaikuttavan ostosuunnitelmiin, kun kesäkuussa osuus oli 19 % ja maaliskuussa 11 % (maaliskuussa kysyttiin Ukrainan kriisin ja sen seurausten vaikutusta). Lisäksi 32 % arvioi tilanteen ehkä vaikuttavan (kesäkuussa 31 %, maaliskuussa 27 %).

Vallitseva tilanne vaikuttaa myös myyntisuunnitelmiin aiempaa useammalla. Asunnon myymistä suunnittelevista 27 % arvioi nyt vallitsevan tilanteen vaikuttavan, kun kesäkuussa osuus oli 15 % ja maaliskuussa 11 %. Lisäksi 24 % arvioi tilanteen ehkä vaikuttavan (kesäkuussa 25 %, maaliskuussa 20 %).

Eniten vallitsevalla tilanteella arvioivat olevan vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin alle 45-vuotiaat ja vähiten 65 vuotta täyttäneet.

Vastaajilta, jotka arvioivat vallitsevalla tilanteella olevan kyllä tai ehkä vaikutusta heidän suunnitelmiinsa, kysyttiin myös millä tavalla. Asunnon ostamista suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy nyt yleisimmin asumiskustannuksiltaan edullisemman asunnon etsimisenä (50 %), ostamisen siirtämisellä myöhemmäksi (47 %) ja energiatehokkaalla lämmitysmuodolla varustetun asunnon etsimisenä (37 %). Vaikutus näkyy aiempaa useammalla siinä, millaista asuntoa etsitään. Erityisesti omakotitalon ja rivi-, pari- tai erillistaloasunnon ostamista suunnittelevat etsivät nyt asumiskustannuksiltaan edullisempaa ja energiatehokkaalla lämmitysmuodolla varustettua asuntoa.

Myymistä suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin myynnin siirtämisellä myöhemmäksi (52 %). Positiivista on se, että myyntiin ollaan laittamassa asuntoja, jotka vastaavat nykyistä paremmin kysyntään. Yleisimmin myyntiin ollaan laittamassa kolmioita sekä sitä isompia asuntoja ja tasaisesti eri asuntotyyppejä. Myynnin ollessa ajankohtaista suurin osa aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Pyysimme asunnon ostoa suunnittelevia myös miettimään, onko vallitseva tilanne vaikuttanut siihen, miten he toimivat asunnonvaihdon eri vaiheissa. Tulosten perusteella suurin osa asunnon ostamista suunnittelevista on vallitsevassakin tilanteessa valmis etenemään asunnonvaihdossa. Epävarmojen ja ei etenevien osuus on kuitenkin kasvanut kesäkuuhun ja maaliskuuhun verrattuna.

Asunnon ostoa suunnittelevista (suluissa kesäkuun 2022 luvut):

– 67 % on etsinyt asuntoa entiseen tapaan tai aktiivisemmin (75 %)
– 64 % on käynyt tai voisi käydä asuntoesittelyissä (67 %)
– 43 % on valmis käymään lainaneuvotteluita ja ottamaan lainaa (50 %), 30 %:lla ei ole tarvetta nyt ottaa asuntolainaa (28 %)
– 60 % on valmis tekemään tarjouksen (65 %)
– 55 % on valmis tekemään asuntokaupat (60 %)

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä >

Markkinapulssi tutkii -kyselyt selvittävät Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 16. kysely toteutettiin 16.9.-3.10.2022 ja siihen vastasi 2 681 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: