Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Suurimmalla osalla Venäjän hyökkäys ei vaikuta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 10-12/2022)

Selvitimme tuoreessa Markkinapulssi tutkii -kyselyssä, miten asunnon ostoa ja myyntiä suunnittelevat arvioivat Venäjän hyökkäyksen vaikuttavan heidän osto- ja myyntisuunnitelmiinsa. Suurin osa vastasi, ettei asialla ole vaikutusta heidän suunnitelmiinsa. Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin 10.-21.3.2022, jolloin Venäjän hyökkäyksen alkamisesta oli kulunut aikaa 2-3 viikkoa. Kyselyyn vastasi 2 770 satunnaisesti poimittua Etuovi.comin kävijää.

Vastaajista 50 % suunnitteli omistusasunnon ostamista, 14 % sijoitusasunnon ostamista ja 13 % loma-asunnon ostamista. Ostoaikeissa ei ollut nähtävissä hiipumista ja ne olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten maaliskuussa. 30 % vastaajista suunnitteli puolestaan asunnon myymistä ja myös myyntiaikeissa oltiin viime vuoden tasolla ja vähän ylikin.

Omistusasuntoa ollaan edelleen myös ostamassa heti kun oikea asunto vain löytyy. Käytettyjen asuntojen vähäinen tarjonta oli edelleen yleisin syy, miksei uutta asuntoa ole vielä löytynyt. Myös asunnon myynti on aikaisempaa useammalle ajankohtaista lähiaikoina, uuden asunnon löydyttyä tai ainakin seuraavan vuoden aikana. Asunnon myyntiin laittamisen esteenä on edelleen, ettei uutta ostettavaa asuntoa ole löydetty. Suurin osa aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Asunnon ostoa suunnittelevista 54 % arvioi, ettei Venäjän hyökkäyksestä seurannut Ukrainan kriisi ja sen seuraukset vaikuta heidän asunnon ostosuunnitelmiin. 11 % vastaajista arvioi tilanteen vaikuttavan ja 27 % vastaajista arvioi ehkä vaikuttavan. 8 % ei osannut sanoa.

Asunnon myymistä suunnittelevista 64 % arvioi, ettei Venäjän hyökkäys vaikuta heidän asunnon myyntisuunnitelmiin. 11 % vastaajista arvioi tilanteen vaikuttavan ja 20 % vastaajista arvioi ehkä vaikuttavan. 6 % ei osannut sanoa.

Loma-asunnon ostoa suunnittelevista 47 % arvioi, ettei Venäjän hyökkäys vaikuta heidän loma-asunnon ostosuunnitelmiin. 16 % vastaajista tilanteen vaikuttavan ja 28 % vastaajista arvioi ehkä vaikuttavan. 9 % ei osannut sanoa.

Kaikkein vähiten vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin arvioivat olevan 65 vuotta täyttäneet. Loma-asuntojen ostamiseen kaikkein vähiten vaikutusta arvioivat puolestaan olevan alle 45-vuotiaat.

Vastaajilta, jotka arvioivat Venäjän hyökkäyksellä olevan kyllä tai ehkä vaikutusta heidän suunnitelmiinsa, kysyttiin myös millä tavalla. Ostamista suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin ostamisen siirtämisellä myöhemmäksi (49 %) ja pienemmän asuntolainan ottamisena (20 %). Avoimissa muulla tavalla -vastauksissa mainittiin tilanteen vaikuttavan asunnon sijaintiin esim. niin, että sitä haetaan kauempaa itärajasta. Myymistä suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin myynnin siirtämisellä myöhemmäksi (52 %), mutta osalla (24 %) myös myynnin nopeuttamisena.

Pyysimme asunnon ostoa suunnittelevia myös miettimään, onko nykyinen tilanne vaikuttanut siihen, miten he toimivat asunnonvaihdon eri vaiheissa. Tulosten perusteella suurin osa on nykyisessäkin tilanteessa valmis etenemään asunnonvaihtopolulla. Kysyimme kaksi vuotta sitten samaa, kun koronapandemia oli juuri alkanut. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen ollaan nyt valmiimpia etenemään asunnonvaihdossa aina tarjouksen tekemiseen ja asuntokauppoihin asti.

Suurin osa asunnon ostamista suunnittelevista on nykyisessä tilanteessa:

– jatkanut asunnon etsimistä entiseen tapaan tai aktiivisemmin (80 %)

– halukas käymään asuntoesittelyssä (70 %)

– valmis käymään lainaneuvotteluja ja ottamaan asuntolainaa (54 %) tai ei tarvitse lainaa (26 %)

– valmis tekemään tarjouksen (70 %)

– valmis tekemään asuntokaupat (64 %)

 

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä >

Markkinapulssi-kyselyt selvittävät Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 14. kysely toteutettiin 10.-21.3.2022 ja siihen vastasi 2 770 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: