Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Puolet asunnon ostoaikeissa olevista
on nytkin valmis tekemään kaupat

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 46–49/2022)

Selvitimme Markkinapulssi tutkii -kyselyssä jälleen, miten asunnon ostoa ja myyntiä suunnittelevat arvioivat vallitsevan tilanteen (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttavan heidän osto- ja myyntisuunnitelmiinsa. Vaikutus on pysynyt lähes syyskuun tasolla eikä ole kasvanut vastaavasti kuin kesäkuun ja syyskuun välillä tapahtui. Sekä ostaminen että myyminen ovat nyt niitä suunnitteleville aiempaa useammin ajankohtaisia seuraavan vuoden (12 kk) aikana tai vasta myöhemmin. Edelleen kuitenkin suurin osa on valmiita etenemään asunnonvaihdon eri vaiheissa ja 51 % ostoaikeissa olevista on valmis tekemään asuntokaupat (syyskuussa 55 %, kesäkuussa 60 %).

Omistusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnitteli nyt 43 % vastaajista ja myymistä 26 % vastaajista. Ostoaikeet olivat syyskuun tasolla, mutta myyntiaikeet olivat laskeneet niin syyskuusta kuin alkuvuodestakin.

Omistusasunnon ostamisen ja myymisen ajankohta on aiempaa useammalla siirtynyt tapahtuvaksi seuraavan vuoden aikana tai myöhemmin. Aiempaa harvemmalla ostaminen on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy (nyt 30 %, syyskuussa 35 %, kesäkuussa 46 %). Myös asunnon myyminen on aiempaa useammin ajankohtaista vasta seuraavan vuoden aikana tai myöhemmin.

Sijoitusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnitteli 13 % vastaajista. Sijoitusasunnon ostoaikeet ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla ja 34 prosentille ostoa suunnittelevista ostaminen on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy. 

Vallitsevan tilanteen (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikutus asunnon ostosuunnitelmiin ei juurikaan kasvanut enää syyskuusta. Nyt 31 % asunnon ostoa suunnittelevista arvioi vallitsevan tilanteen vaikuttavan ostosuunnitelmiin, kun syyskuussa osuus oli 29 % ja kesäkuussa 19 %. Lisäksi 29 % arvioi tilanteen ehkä vaikuttavan (syyskuussa 32 % ja kesäkuussa 31 %).

Vallitseva tilanne vaikuttaa nyt vähän useammalla asunnon myyntisuunnitelmiin. Asunnon myymistä suunnittelevista 30 % arvioi nyt vallitsevan tilanteen vaikuttavan, kun syyskuussa osuus oli 27 % ja kesäkuussa 15 %. Lisäksi 24 % arvioi tilanteen ehkä vaikuttavan (syyskuussa 24 % ja kesäkuussa 25 %).

Eniten vallitsevalla tilanteella arvioivat olevan vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin alle 35-vuotiaat ja vähiten 55 vuotta täyttäneet.

Vastaajilta, jotka arvioivat vallitsevalla tilanteella olevan kyllä tai ehkä vaikutusta heidän suunnitelmiinsa, kysyttiin myös millä tavalla. Asunnon ostamista suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy nyt yleisimmin asumiskustannuksiltaan edullisemman asunnon etsimisenä (45 %), ostamisen siirtämisellä myöhemmäksi (43 %) ja energiatehokkaalla lämmitysmuodolla varustetun asunnon etsimisenä (35 %). Erityisesti omakotitalon ja rivi-, pari- tai erillistaloasunnon ostamista suunnittelevat etsivät asumiskustannuksiltaan edullisempaa ja energiatehokkaalla lämmitysmuodolla varustettua asuntoa. Lapsiperheet etsivät nyt muita useammin myyntihinnaltaan edullisempaa asuntoa ja suunnittelevat aiempaa pienemmän asuntolainan ottamista.

Myymistä suunnittelevilla mahdollinen vaikutus näkyy yleisimmin myynnin siirtämisellä myöhemmäksi (52 %). Positiivista on se, että myyntiin suunnitellaan laitettavaksi asuntoja, jotka vastaavat nykyistä paremmin kysyntään. Yleisimmin myyntiin ollaan laittamassa omakotitaloja sekä lähes yhtä usein myös muita asuntotyyppejä. Kooltaan myytävät asunnot ovat yleisimmin kolmioita sekä vähintään 5h+k kokoisia. Myynnin ollessa ajankohtaista suurin osa (58 %) aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Pyysimme asunnon ostoa suunnittelevia myös miettimään, onko vallitseva tilanne vaikuttanut siihen, miten he toimivat asunnonvaihdon eri vaiheissa. Tulosten perusteella aiempaa useammalla tilanne vaikuttaa siihen, miten valmiita he ovat etenemään asunnonvaihdon eri vaiheissa. Edelleen kuitenkin suurin osa on valmiita etenemään asunnonvaihdossa.

Asunnon ostoa suunnittelevista (suluissa syys- ja kesäkuun 2022 luvut):

– 63 % on etsinyt asuntoa entiseen tapaan tai aktiivisemmin (syyskuussa 67 %, kesäkuussa 75 %)
– 59 % on käynyt tai voisi käydä asuntoesittelyissä (64 %, 67 %)
– 41 % on valmis käymään lainaneuvotteluita ja ottamaan lainaa (43 %, 50 %), 33 %:lla ei ole tarvetta ottaa asuntolainaa (30 %, 28 %)
– 55 % on valmis tekemään tarjouksen (60 %, 65 %)
– 51 % on valmis tekemään asuntokaupat (55 %, 60 %)

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä >

Markkinapulssi tutkii -kyselyt selvittävät Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 17. kysely toteutettiin 17.11.-12.12.2022 ja siihen vastasi 2 617 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: