Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Halukkuus asunnon vaihdolle
kasvanut viime syksystä

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 9–11/2023)

Selvitimme Markkinapulssi tutkii -kyselyllä jälleen asunnon osto- ja myyntiaikeita, niiden ajankohtaa ja vallitsevan tilanteen vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin. Tuoreet tulokset kertovat asunnon vaihtohalukkuutta löytyvän nyt jälleen viime syksyä enemmän. Vallitseva tilanne vaikuttaa kuitenkin edelleen monella asunnon ostosuunnitelmiin ja siihen millainen on nyt sopiva asunto.

Omistusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnittelevien osuus palasi syksyn laskun jälkeen takaisin kesäkuun 2022 tasolle (46 % vastaajista) ja myymistä suunnittelevien osuus vuoden takaiselle tasolle (30 % vastaajista).

Ostaminen ja myyminen on nyt useammalle ajankohtaista lähihetkessä kuin syksyllä 2022. Asunnon ostaminen on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy 40 prosentille ostoa suunnittelevista (marras-joulukuussa 30 %, syyskuussa 35 %) ja asunnon myyminen parhaillaan/lähiaikoina 33 prosentille myyntiä suunnittelevista (marras-joulukuussa 27 %, syyskuussa 24 %).

Sijoitusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnitteli 12 % vastaajista. Heistä 34 prosentille ostaminen on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy.

Vallitseva tilanne (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttaa edelleen monella asunnon ostosuunnitelmiin ja siihen millainen on sopiva asunto tällä hetkellä. Nyt 58 prosentilla tilanne vaikuttaa kyllä tai ehkä (marras-joulukuussa 60 %, syyskuussa 61 %). Vallitsevan tilanteen vaikutus näkyy yleisimmin ostamisen siirtämisenä myöhemmäksi (46 %) ja asumiskustannuksiltaan edullisemman asunnon etsimisenä (46 %). Aiempaa useammin vaikutus näkyy nyt myös myyntihinnaltaan edullisemman asunnon etsimisenä (41 %, marras-joulukuussa 33 %) ja pienemmän asuntolainan ottamisena (27 %, marras-joulukuussa 17 %).

Vallitseva tilanne vaikuttaa nyt hieman harvemmalla asunnon myyntisuunnitelmiin kuin loppuvuodesta 2022. Nyt 51 prosentilla tilanne vaikuttaa kyllä tai ehkä (marras-joulukuussa 54 %, syyskuussa 50 %). Vaikutus näkyy yleisimmin myynnin siirtämisenä myöhemmäksi (51 %), mutta nyt aiempaa useammalla myös myynnin nopeuttamisena (21 %, marras-joulukuussa 15 %).

Eniten vallitsevalla tilanteella arvioivat olevan vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin alle 45-vuotiaat. Lapsiperheet ja yksin asuvat miettivät useammin ostamisen siirtämistä ja pienemmän asuntolainan ottamista.

Myyntiin suunnitellaan laitettavaksi asuntoja, jotka vastaavat kysyntään. Myyntiin ollaan laittamassa tasaisesti eri asuntotyyppejä ja yleisin huonelukumäärä on kolmio, joka on myös etsityin huonelukumäärä. Paljon ollaan myös laittamassa myyntiin isoja vähintään 4h+k kokoisia asuntoja. Myynnin ollessa ajankohtaista suurin osa (60 %) aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Asunnon ostoa suunnittelevat ovat jälleen valmiimpia etenemään asunnonvaihdon eri vaiheissa kuin syksyllä 2022.

Asunnon ostoa suunnittelevista (suluissa marras-joulukuun ja syyskuun 2022 luvut):

– 70 % on etsinyt asuntoa entiseen tapaan tai aktiivisemmin (marras-joulukuussa 63 %, syyskuussa 67 %)
– 70 % on käynyt tai voisi käydä asuntoesittelyissä (59 %, 64 %)
– 46 % on valmis käymään lainaneuvotteluita ja ottamaan lainaa (41 %, 43 %), 
– 29 % ei tarvitse asuntolainaa (33 %, 30 %)
– 64 % on valmis tekemään tarjouksen (55 %, 60 %)
– 60 % on valmis tekemään asuntokaupat (51 %, 55 %)

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä > Markkinapulssi tutkii -kyselyt selvittävät Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 18. kysely toteutettiin 2.-16.3.2023 ja siihen vastasi 2 500 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: