Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Asunnonvaihtajien luotto
hintatason säilymiseen on hyvä

Markkinapulssi tutkii - kyselyn tulokset (vko 23-24/2021)

Selvitimme asunnonvaihtajien ajatuksia asuntojen hintojen muutoksesta seuraavan kahden vuoden aikana. Vastausten perusteella asunnonvaihtajien luotto asuntojen hintatasoon on pysynyt hyvänä, sillä 43 prosenttia vastaajista uskoi hintojen nousevan vähän ja 20 prosenttia uskoi hintojen säilyvän ennallaan.

Myös asunnonvaihtoaikeet ovat pysyneet hyvällä tasolla, joskin maaliskuun 2021 kyselyyn verrattuna omistusasunnon ostamista suunnittelevien määrä oli hieman pienempi. Vastaajista 46 prosenttia suunnitteli omistusasunnon ostamista omaan käyttöön, 14 prosenttia sijoitusasunnon ostamista ja 18 prosenttia loma-asunnon tai mökin ostamista. Näin kesän kynnyksellä loma-asunnon tai mökin ostoaikeet olivat edelliseen kyselyyn verrattuna hieman nousussa.

Myyntiaikeet lähtivät maaliskuussa odotettuun nousuun ja taso on ilahduttavasti pysynyt edelleen samana, sillä uusimmankin kyselyn mukaan 28 prosenttia vastaajista kertoi suunnittelevansa omistusasunnon myymistä. 60 prosenttia asunnon myymistä suunnittelevista kertoi antavansa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Selvitimme kyselyssä myös ostamisen ja myymisen ajankohtaisuutta. 44 prosentille omistusasunnon, 34 prosentille sijoitusasunnon ja 41 prosentille loma-asunnon tai mökin ostoa suunnittelevista osto oli ajankohtaista heti kun oikea kohde löytyy. Omistusasunnon myyntiä suunnittelevista 33 prosenttia kertoi asunnon olevan parhaillaan myynnissä tai menossa myyntiin lähiaikoina. 20 prosentille myynti on ajankohtaista heti, kun seuraava uusi asunto löytyy.

Yleisimmät syyt, miksei ostettavaa asuntoa ole löytynyt, ovat pysyneet samoina: vähäinen tarjonta sekä se, ettei sijainniltaan, hinnaltaan tai pohjaratkaisultaan sopivaa asuntoa ole löytynyt. Sopivan uuden asunnon löytymättömyys on myös yleisin syy olla laittamatta asuntoa myyntiin.

Markkinapulssi-kyselymme selvittää Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita ja ajankohtaisia ilmiöitä nykytilanteessa. 11. kysely toteutettiin 11.-17.6.2021 välisenä aikana ja siihen vastasi 3600 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä >

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: