Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Asunnonostajat valmiita etenemään
myös poikkeustilanteessa

Myös myyjät aikovat edistää asuntonsa myyntiprosessia poikkeusaikana

Olemme kiinnittäneet nyt erityistä huomiota palvelumme tarjoaman uniikin ja kattavan datan seurantaan ja analysointiin. Tämän lisäksi olemme lanseeranneet säännölliset kyselyt palvelumme käyttäjille. Ensimmäinen kysely keskittyi selvittämään kuinka valmiita asunnon ostamista tai myymistä suunnittelevat ovat etenemään asunnonvaihtopolulla vallitsevassa poikkeustilanteessa. Kysely toteutettiin 6.-8.4.2020 ja siihen vastasi 2 219 satunnaisesti poimittua Etuovi.comin kävijää.

Vastaajista 63 % suunnitteli omistusasunnon ostamista omaan käyttöön, 18 % sijoitusasunnon ostamista, 26 % omistusasunnon myymistä ja 3 % sijoitusasunnon myymistä. Tulosten perusteella isolle osalle asunnon osto on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy, myös nykyisessä poikkeustilanteessa. Moni asunnon myyjä ei myöskään ole lykkäämässä myyntiä poikkeustilanteen jälkeiseen aikaan.

Milloin omistusasunnon ostaminen omaan käyttöön on sinulle ajankohtaista?

Vastaajat: omistusasunnon ostamista suunnittelevat, n=1393

Milloin omistusasunnon myyminen on sinulle ajankohtaista?

Vastaajat: omistusasunnon ostamista suunnittelevat, n=1393

Pyysimme asunnon ostoa suunnittelevia miettimään, onko poikkeustilanne vaikuttanut heidän kohdallaan tapaan, jolla he toimivat asunnonvaihdon eri vaiheissa. Tulokset ovat kannustavia, sillä niiden mukaan asunnonostajat ovat valmiita etenemään asunnonvaihtopolullaan myös poikkeustilanteessa. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista on:

– jatkanut asunnon etsimistä vähintään entiseen tapaan (75 %) 

– valmis käymään yksityis- tai etäesittelyssä (60 %) 

valmis käymään lainaneuvotteluja ja ottamaan asuntolainaa (54 %) 

valmis tekemään tarjouksen (61 %)

valmis tekemään asuntokaupat (58 %)

Mieti, onko poikkeustilanne vaikuttanut kohdallasi tapaan, jolla toimit asunnonvaihdon eri vaiheissa. Miten toimit nykyisessä poikkeustilanteessa?

Asunnon etsiminen

Asuntoesittelyissä käyminen

Asuntolainan ottaminen

Tarjouksen tekeminen

Asuntokaupan tekeminen

Vastaajat: omistusasunnon ostamista suunnittelevat, n=1393

Suurin osa (58 %) asunnon myyntiä suunnittelevista aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi. Osuus on vähän suurempi kuin lokakuussa 2019, jolloin vastaava osuus oli 54 % (Etuovi.comin kävijätutkimus 2019).

Miten aiot toteuttaa oman asuntosi myynnin?

Vastaajat: omistusasunnon ostamista suunnittelevat, n=579

Asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon myyntiä suunnitteleville kerrottiin, että kiinteistönvälittäjien on mahdollista hoitaa asuntokaupat digitaalisesti DIAS-palvelulla ja kysyttiin, onko sillä vaikutusta siihen, miten aikoo toteuttaa oman asuntonsa myynnin. Puolet vastasi, että olisi joka tapauksessa käyttänyt välittäjää, 6 % sanoi sen olevan syy käyttää välittäjää. Lähes neljännes vastaajista ei osannut sanonut onko sillä vaikutusta.

Onko sillä, että välittäjä pystyisi hoitamaan asuntokaupan täysin digitaalisesti, vaikutusta siihen, miten aiot toteuttaa oman asuntosi myynnin?

Vastaajat: asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon myymistä suunnittelevat, n=351

Lisäksi vastaajilta, jotka aikovat antaa asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi, kysyttiin vaikuttaako välittäjän valmius hoitaa asuntokaupat digitaalisesti DIAS-palvelun avulla välittäjän valintaan. 41 %:lle se ei ole kovin tärkeää, 16 %:lle se on vähintään yksi tärkeistä valintakriteereistä. Yli neljännes ei osannut sanoa.

Vaikuttaako välittäjän valmius hoitaa asuntokaupat digitaalisesti DIAS-palvelun avulla siihen, kenet valitset myymään asuntosi?

Vastaajat: asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon myymistä suunnittelevat, jotka aikovat antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi heti tai mahdollisesti myöhemmin, n=261